Živočišná výroba                     Zemědělské družstvo Netřebice chová cca 450 ks dojeného skotu plemene Holštýn na dvou farmách. Farma Chodeč je moderní stáj pro dojnice, kde je ustájeno cca 300 ks krav. Technologie dojení je od firmy De Laval, kdy dojnice jsou dojeny v rybinové dojírně 2x denně. Krmná dávka je celoroční složená ze senáže, siláže, sena, slámy, mláta a produkční směsi. Dávky jsou rozděleny podle fází laktace krav. Druhá farma se nachází v Netřebicích, kde jsou ustájeny telata a jalovice. Jde o nově zrekonstruovanou stáj z bývalé stáje pro dojnice. Došlo i k rekonstrukci hnojiště a jímek za podpory dotačního programu.AKTUÁLNĚ
Pozvánka na členskou schůzi 31.5.2019

 Jsme i na Facebooku  zde.

Vytvořeno firmou  NASO computer  v Kaplici.