Živočišná výroba                     Zemědělské družstvo Netřebice chová cca 480 ks dojeného skotu plemene Holštýn na dvou farmách. Farma Chodeč je moderní stáj pro dojnice, kde je ustájeno cca 300 ks krav. Technologie dojení je od firmy De Laval, kdy dojnice jsou dojeny v rybinové dojírně 2x denně. Krmná dávka je celoroční složená ze senáže, siláže, sena, slámy, mláta a produkční směsi. Dávky jsou rozděleny podle fází laktace krav. Druhá farma se nachází v Netřebicích, kde jsou ustájeny v první stáji telata a jalovice a ve druhé býci na výkrm.AKTUÁLNĚ


 Jsme i na Facebooku  zde.

Vytvořeno firmou  NASO computer  v Kaplici.